Turist Rehberi Kimdir?

Turist Rehberi Kimdir?

Turist Rehberi Kimdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki: Turist rehberliği mesleği bir yasası olan meslektir. Meslek hakları ilgili 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla bir kişinin rehber olabilmesi için ilgili madde nezdinde gerekli olan şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan ruhsatname almadan, turist rehberleri odalarına ve dolayısıyla Turist Rehberleri Birliği’ne üye olmadan kişiler her ne isim altında olursa olsun rehberlik hizmeti veremezler.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca yine bu kanunda geçen ilgili maddeler nezdinde gerekli şartları yerine getirmiş olan kişi veya kişilere "Turist Rehberi" denilmektedir. TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ sadece Ruhsatname ve Çalışma Kartı sahibi olan kişiler tarafından verilebilecek bir hizmettir.;

Ruhsatname ve Çalışma Kartı sahibi olunmadan REHBERLİK hizmeti verilemez. Lütfen Rehberinizin Çalışma Kartı olup olmadığını sorunuz. Aksi halde geziniz esnasında yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Turist rehberliği mesleği 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile içeriği belirlenmiş olan bir meslek dalıdır. Bu sebeple turist rehberliği hizmeti sadece Profesyonel Turist Rehberleri tarafından verilebilir. Aksi durumda ilgili yasa nezdinde çalışma kartı olmadan rehberlik hizmeti sunanlar cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalırlar.

Bu sebeple rehberinizin ÇALIŞMA KARTI olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz ve sorgulayınız. Unutmayın ki; rehbersiz tur yapmakta ilgili yasalar nezdinde cezai işlem gerektirmektedir.

6326 Sayılı Yasa
Madde 7 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak bu kanun uyarında turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır.