BURSA TARİHİ CAMİLERİ

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

Bursa'da gezilebilecek tarihi camiler hakkında genel olarak sıralama yapacağımız bu sayfamızın haricinde diğer sayfalarda bu konuda daha ayrıntılı ve özel bilgileride içeren çalışma sonuçlarını bulabileceksiniz. 

Burada özellikle Bursa şehir merkezini meydana getiren ilçelerimizi "Osmangazi İlçesi, Yıldırım İlçesi ve Nilüfer İlçesi" dikkate alarak gezilebilecek tarihi camilerimizi ayrım yapmadan bir liste halinde sıralayacağız. Bu liste ile birlikte Bursa gezilebilecek camiler hakkında özet ama genel bir bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Başka sayfalarımızda ise bu liste daha özelleştirilerek ve ayrıntılarıyla verilecektir. Ayrıca merkez ilçeler haricindeki diğer ilçelerimizde ki camiler konusu ise ayrı ve özel olarak sayfalarda yayımlanacaktır.

BURSA ŞEHİR MERKEZİ TARİHİ CAMİLER LİSTESİ

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

BURSA ULU CAMİ
Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Niğbolu seferine çıkarken Yıldırım Beyazid'in yapmış olduğu duanın sonunda şöyle dediği anlatılır. "Yâ Rabbi, çıkacak olduğum bu seferden zafer ile döndüğüm taktirde bu şehre yirmi mescid yaptıracağım." Bayezid Niğbolu seferinden zaferle döndükten sonra da bu abidevi camiyi inşa ettirmiştir. 

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

BURSA YEŞİL CAMİİ
Osmanlı Devleti'nin beşinci padişahı olan 1. Mehmed (Çelebi) tarafından 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Cami Osmanlı erken dönem mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Tabhaneli bir diğer ifadeyle ters T planlı camiler sınıfının başyapıtlarındandır. Caminin içi çiniler ve kalem işi süslemeler ile bezelidir.  

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

1. MURAD HÜDAVENDİGAR CAMİİ
Erken dönem yapılarından olan cami ters T planlı camiler sınıfındandır. Cami içinde medrese yapısıyla nadir örneklerden biridir. Giriş katının hemen üstünde inşa edilmiş olan medrese yapısı ön kısmında bulunan balkonuyla da dikkat çekmektedir.

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

ORHAN CAMİİ
Bursa'nın fethi sonrasında sur dışında yaptırılmış olan ilk camidir. Cami 1339 yılında Orhan Gazi tarafından inşa ettirilmiştir. Bursa'da inşa edilmiş olan ilk ters T planlı cami örneğidir.

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

EMİR SULTAN CAMİİ
Emis Sultan adına Yıldırım Bayezid'in kızı ayrıca da Emir Sultan'ın eşi olan Fatma Sultan tarafından yaptırılmıştır. 15. yüzyılda ilk olarak inşa edildiğinde birden fazla kubbesi olduğu söylenilen cami 1855 yılında yaşanan Bursa depremi sonrasında yeniden inşa edilmiş. Yeniden inşa edilen cami tek ana kubbeli ve iki minareli olarak yapılmış.

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ
Sultan 1. Bayezid tarafından 1395 yılında inşa ettirilmiştir. Erken dönem yapılarına ait olan üslupla yapılmış olan cami diğer ters T planlı camiler sınıfındandır. Yapının kimi yerlerinde taş işçiliğinin güzel örnekleri görülebilmektedir.

BURSA TARİHİ CAMİLERİ

MURADİYE CAMİSİ (2.MURAD CAMİSİ)
Muradiye Külliyesi'nin merkezi konumundaki yapıdır. Muradiye Camisi Bursa'da inşa edilmiş olan son padişah camisidir. Bu caminin inşası sonrasında Bursa'da başka bir padişah tarafından inşa ettirilmiş olan padişah camisi bulunmamaktadır.