BURSA TÜRBELERİ

BURSA TÜRBELERİ

BURSA TÜRBELERİ

Bursa'da gezilebilecek/ziyaret edilebilecek türbeler hakkında genel olarak sıralama yapacağımız bu sayfamızın haricinde diğer sayfalarda bu konuda daha ayrıntılı ve özel bilgileride içeren çalışma sonuçlarını bulabileceksiniz. 

Burada özellikle Bursa şehir merkezini meydana getiren ilçelerimizi "Osmangazi İlçesi, Yıldırım İlçesi ve Nilüfer İlçesi" dikkate alarak gezilebilecek türbelerimizi ayrım yapmadan bir liste halinde sıralayacağız. Bu liste ile birlikte Bursa ziyaret edilebilecek türbeler hakkında özet ama genel bir bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Başka sayfalarımızda ise bu liste daha özelleştirilerek ve ayrıntılarıyla verilecektir. Ayrıca merkez ilçeler haricindeki diğer ilçelerimizde ki türbeler konusu ise ayrı ve özel olarak sayfalarda yayımlanacaktır. 

BURSA TÜRBELERİ LİSTESİ
Burada sadece şehir merkezinde bulunan tarihi türbelere yer verilmiştir. Bursa'nın diğer ilçelerinde bulunan tarihi türbelere ve diğer yerlere daha sonra başka bir yazımızda yer verilecetir.

BURSA TÜRBELERİ

YEŞİL TÜRBE (ÇELEBİ MEHMED TÜRBESİ)
Birinci Mehmed'in diğer bir ifadeyle Çelebi Mehmed'in mezarının bulunduğu türbedir. Türbe "Yeşil" adını yapının iç ve dış duvarlarında süsleme olarak kullanılmış olan mavi, yeşil ve turkuaz renkli çinilerden almaktadır.

BURSA TÜRBELERİ

OSMAN GAZİ TÜRBESİ
Osmanlı İmparatorluğuna adını veren Osman Gazi'ye ait olan türbedir. Osman Gazi vefat etmeden önce günümüz türbesinin bulunduğu alana defnedilmesini oğlu Orhan Gazi'ye vasiyet etmiştir. Vefatından sonra öncelikle Söğüt'e defnedilen Osman Gazi'nin cenazesi Bursa fetholunduktan sonra oğlu Orhan Gazi tarafından Bursa'ya getirtilmiştir.

BURSA TÜRBELERİ

ORHAN GAZİ TÜRBESİ
1326 yılında Bursa'yı fetheden Orhan Gazi için daha önce burada bulunan Aya Elia Manastırı'nın bulunduğu yere inşa edilmiştir. Türbe'nin zemininde görülen mozaikler manastır zamanında kalan ve günümüze ulaşan izlerdir.

BURSA TÜRBELERİ

YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ
1402 yılında Ankara Savaşı sonrasında vefat eden Yıldırım Bayezid için oğlu Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimari üslubunun ilk revaklı türbesi olma özelliği ile dikkat çekmektedir.

BURSA TÜRBELERİ

MURADİYE TÜRBESİ (2.MURAD TÜRBESİ)
Osmanlı Devleti'nin altıncı padişahı olan Sultan 2. Murad adına yaptırılmış olan türbedir. Türbe yapısı içerisinde tek bir mezar vardır. Sultan Murad vasiyeti gereğince tek başına defnedilmiştir. Türbe kapı saçağı ise oldukça dikkat çekicidir.

BURSA TÜRBELERİ

1.MURAD TÜRBESİ (HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ)
1389 yılında Kosova Savaşı zaferi sonrasında harp alanında gezerken şehit edilen Sultan Murad'ın iç organları Kosova'da bulunan türbesine gömülmüştür. Naaşı ise Bursa'ya getirilerek kendi adının taşıyan camisinin hemen karşısında bulunan türbesine defnedilmiştir.

BURSA TÜRBELERİ

EMİR SULTAN TÜRBESİ
Asıl adı Şemseddin Muhammed olan Emir Sultan Hazretleri Buhara'da doğmuş ve büyümüştür. Daha sonra Mekke ve Medine'de bir süre yaşayan Emir Sultan Bursa'ya göç etmiş ve ömrünün yarından çoğunu geçirdiği bu şehirde vefat etmiştir. Türbesi kendi adını taşıyan Emir Sultan Camisi ile aynı yerdedir.